En trygg samarbeidspartner

Alt innen elektriske installasjoner, automasjon og serviceoppdrag – trygt og effektivt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi tilbyr våre tjenester innen havbruk og akvakultur samt industri og landbruksnæring. Vi har også høyspentanlegg i vår portefølje! 

Visste du at ...

Vi har gått til innkjøp av servicebåt?

Vi vil nå kunne tilby våre kunder elektrohjelp og service til havs eller på merdkanten. Det er flere fordeler med dette, spesielt mot oppdrettsnæringen da vi kan komme til lokasjon, utføre oppdraget vårt og dra uten at vi behøver å være i kontakt med noen ansatte for transport.

Båten er utstyrt med et enkelt men komplett varelager for nødhjelp og mindre vedlikehold til havs, og våre faste kunder vil kunne påvirke hva vi skal ha på lageret.

Dette betyr at det vil åpne seg nye områder rent geografisk for oss da sjøveien har sine klare fordeler her på Nordmøre!

Har du behov for en elektriker i dag eller til fremtidige prosjekter?

Vi har fagfolk som står parat for å hjelpe deg og din bedrift. Send oss en forespørsel via kontaktskjema eller ring vår vakttelefon 71 51 51 51 ved akutt hjelp.

Kontakt oss